Tuettu koulutuspolun etsintä

Tarjoamme:

  • apua hakemusten tekemiseen
  • apua mahdollisen oppisopimuspaikan löytämiseen
  • henkilökohtaista tukea ja ohjausta
  • apua ansiolistan (CV) tekemiseen
  • motivointia
  • koulutusvaihtoehtojen kartoitusta
  • tutustumista oppilaitokseen yhdessä yksilövalmentajan kanssa